/ 2 نظر / 23 بازدید
محمدرضا داورزنی

جالب بود با تشکر از زحمات شما اقای داورزنی

همشهری

از ریاست محترم اداره اموزش و پرورش شهرستان ضمن تشکر می خواهیم همانطوریکه مستحضرید بشدت جمعیت روستاهها در حال کاهش است و این میطلبد ساخت مدارس بویپه شبانه روزی را در مراکز بخش و شهرستانها بسازند تا همانند سایر شهرها و نقاط کشور اگر مدارس در یک نقطه متمکرکز شوند خانواده محترم یک روستایی که سه مدل بچه در مقطع دارد بتواند با سرویس روستا به یک نقطه بفرستد متاسفانه در دوران برخی روسای قبلی خوابگاهها را به روستاهها کشاندند و امروز برخی از انان بلااستفاده و باعث ریزش و مهاجرت دانش اموزان شهرستان داورزن به ششتمئ شدند از مدیر دلسوز و فهیم و دانای اموزش و پرورش جنماب رامشینی انتظار میرود اشتباهات مدیران قبلی را نکنر که یقین داریم ایشان به تمام معنا اندیشمندو عالم