/ 2 نظر / 87 بازدید
حمید

حسین اقا سلام به نطرت این تعزیه که برگزار شد در شان شهرستان داورزن بود یکسری به روستاهایداطراف ابزنید معنی برگزاری تعزیه را بهتر میفهم

مجید داورزنی

عالی بود. اجرکم عندالله