/ 1 نظر / 29 بازدید
يوسف بهمن آبادي

سلام. كار فرهنگي جالبي است و با چنين اقداماتي مي توان روح خودكفايي و نيز زحمات پدران و مادران و اجداد را زنده نگه داشت.