/ 1 نظر / 29 بازدید
عبدالله

لطفا به بیانات و عملکرد امام جمعه ی محترم شهرستان داورزن بیشتر توجه نمایید که خود را وقف منطقه نموده است.